Möt John Frostell, ny regionchef Volvo Truck Center öst

| 3 minuters läsning
John Frostell är nu tillbaka på Truck Center. Många känner honom sedan tidigare då han under flera år var Servicemarknadschef för Region Öst. Nu har han axlat ansvaret över hela region Öst och kommer att driva verksamheten ytterligare mot att vara tillgängliga och lyhörda för kundernas behov.
John Frostell
John Frostell, nya regionchef Volvo Truck Center öst

– Det viktigaste med mitt jobb är att vara nära våra kunder och medarbetare samt sträva efter att förstå kundernas verksamhet, menar John. Det är då vi kan erbjuda lönsamma lösningar, vilket är det som är avgörande i längden.

John har en gedigen bakgrund med 35 år i fordonsbranschen. Första jobbet var som mekaniker och sedan har han gått vidare och både varit service- och affärsområdeschef. Detta har gett honom en bred kunskap inte bara inom servicemarknad och den dagliga verksamheten i ett åkeri, utan också hur viktigt det är att jobba med en helhet. Fordonsförsäljning och servicemarknad är båda delar i det pussel som leder till en positiv upplevelse.

– Samverkan inom företaget och att kunna erbjuda One Stop Shop till kunder är något som gör att vi kan lyckas bättre än andra aktörer, säger John.

John ser med spänning fram emot det paradigmskifte som lastbilsbranschen står inför. Inom några år kommer vi förmodligen att ha en betydande andel eldrivna lastbilar vid sidan av lastbilar som drivs med nya bränslen för låg klimatpåverkan som t ex flytande gas. Ny teknik som ger stora möjligheter att förändra hur transportbranschen ses av omvärlden.

En annan stor förändring är uppkopplad service, där Truck Center nu tar stora kliv med ökade resurser för att proaktivt stötta kunder till en högre fordonstillgänglighet. Inte minst i och med uppstarten av Uptime Center.

John välkomnar dialog och vill finnas tillgänglig. Enklast i dessa tider av Corona-restriktioner är att nå honom via mail: john.frostell@volvo.com.