Betalningsinformation

Vi har F-skattebevis
VAT nr:SE556072777701
Bankgiro med OCR:5211-1853
Bankgiro utan OCR:620-8227
IBAN:SE69 5000 0000 0574 6100 7920
BIC:ESSESESS
Bank: SEB

Leverantörsinformation

Vi vill upplysa er om de krav vi ställer på den information som ni skall ange vid fakturering till Volvo Truck Center Sweden AB.

Viktigt är naturligtvis att ange rätt referens. Referens skall inte anges med namn utan ID-nummer. Din inköpskontaktperson på Volvo Truck Center ska förse dig med giltig referens (ID-nummer) och i förekommande fall ordernummer. Har du inte ID-numret så begär det från din inköpskontaktperson.

Fakturaadress

Volvo Truck Center Sweden AB
405 08 Göteborg

Oriktiga uppgifter kan leda till att fakturan returneras. Vid frågor om leverantörsfakturor kontaktar ni vårt Contact Center på telefon: 031-664120 eller via ett formulär på hemsidan: www.volvogroup.com/VBSCC.

Vid frågor om kredit/kundreskontra, vänligen kontakta kredit.support@volvo.com.

Obligatoriska uppgifter för fakturor till Volvo Truck Center

 1. Ordet faktura eller kreditnota.
 2. Fakturadatum
 3. Fakturanummer
 4. Fakturaadress
  Volvo Truck Center Sweden AB
  405 08 Göteborg
 5. Leveransadress.
 6. ID-nummer (ni får det av er inköpskontaktperson och i förekommande fall order/rekvisitionsnummer).
 7. Leverantörens namn, adress och referens.
 8. Valuta
 9. Vad fakturan avses i form av varor eller tjänster
  1. I förekommande fall antal, enhetspris och totalt pris per enhet.
  2. I förekommande fall rabatter.
 10. Totalt fakturavärde
 11. Leverantörens VAT-nummer (eller leverantörens organisationsnummer)
 12. Volvo Truck Center Sweden AB:s VAT nummer SE556072777701

Fakturor som utfärdas inom EU måste överensstämma med det sjätte VAT 2006/112/EC direktivet och därför är nedanstående information obligatorisk.

 1. Använd momssats.
 2. Momsen skall specificeras per momssats med procent och belopp. Fakturan ska innehålla beskattningsunderlaget för varje momssats eller undantag.  Enhetspriset ska anges exklusive moms, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt om dessa inte är inkluderade i enhetspriset.
 3. Om ingen moms är debiterad ska skälet till momsbefrielsen anges.
 4. Om valutan på fakturan är annan än den lokala valutan skall momsen anges i bägge valutor.

 

Fakturor som saknar något av ovanstående kan leda till att fakturan returneras. En ny faktura kommer då att krävas. Detta kan leda till försenad betalning.

Försäljningsvillkor - Volvo Original och Tillbehör

Här kan du läsa om vilka villkor som gäller för försäljning av Volvo Originaldelar och Tillbehör inom Volvo Truck Center Sverige.
 

Försäljningsvillkor