Volvo Truck Center Helsingborg

Volvo Truck Center Helsingborg

Lastbilsverkstaden ligger i nära anslutning till E6 och E4. Modern lastbilsverkstad som kan ta de flesta arbetena på både lastbilar och släp. Här finns även en Såifa station med HVO för lastbilar.

Adress: Trintegatan 2, 253 68 Helsingborg
Telefon: 042-299900, kvällstid 042-299927