Byggstart för framtidssäkrat Volvo Truck Center i Mölndal

Nu har det första symboliska spadtaget tagits för Volvo Truck Centers nya serviceanläggning i Åbro industriområde i Mölndal. Anläggningen som satsar på att kunna ta emot längre fordon, blir ett efterlängtat tillskott för åkerier med verksamhet söder om Göteborg, som nu avsevärt kan korta tiden de lägger på transporter till och från verkstaden.
Volvo Truck Center Mölndal

Volvo Truck Center Mölndal kommer att bli en fullutrustad serviceanläggning med kapacitet att ta hand om såväl dagens som framtidens lastbilar och bussar. Verkstadsskeppen kommer att vara hela 36 meter och därmed är man förberedd om det kommer en lagändring som innebär längre fordon. Test-, smörj- och tvätthall kommer att inrymmas, liksom säljkontor. Totalt kommer upp till 25 personer att arbeta på anläggningen.

- Med denna serviceanläggning ökar vi vår tillgänglighet gentemot våra kunder i Göteborgsområdet, då Volvo Truck Center Mölndal blir vår första etablering söder om Göta Älv, säger Henrik Wickman, chef för Volvo Truck Center region Väst.

Volvo Truck Center Mölndal som öppnar portarna runt årsskiftet 2017-18, kommer att ha en kapacitet att serva och reparera cirka 4,000 fordon om året.

Volvo Truck Center Mölndal

  • Byggs i Åbro Industriområde i Mölndal.
  • Får sju extra långa verkstadsskepp (varav en smörjgrop samt två skepp dedikerade för bussar) ger totalt 14 arbetsstationer. Samtliga skepp kan användas både för buss och lastbil.
  • En tvätthall kommer att finnas.
  • Anläggningen kommer även att ha säljkontor.
  • Totalt blir byggnaden 2,800 kvadratmeter.

Fakta Volvo Truck Center
Volvo Truck Center Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Volvo Lastvagnar AB och driver 17 serviceanläggningar för tung trafik i och runt storstäderna Göteborg, Stockholm och Malmö. Dessutom driver vi verksamhet på en rad olika platser ute hos kund.