Betalningsinformation

Vi har F-skattebevis
VAT nr:SE556072777701
Bankgiro med OCR:5211-1853
Bankgiro utan OCR:620-8227
IBAN:SE69 5000 0000 0574 6100 7920
BIC:ESSESESS
Bank: SEB

Leverantörsinformation

Vi vill upplysa er om de krav vi ställer på den information som ni skall ange vid fakturering till Volvo Truck Center Sweden AB.

Nedan framgår vad kraven är. Viktigt är naturligtvis att ange rätt referens. Referens skall inte anges med namn utan ID nummer. Din inköpskontaktperson på Volvo Truck Center skall förse dig med giltig referens (ID nummer) och i förekommande fall ordernummer. Har du inte ID numret så begär det från din inköpskontaktperson.


Fakturaadress:           

Volvo Truck Center Sweden AB

405 08  GÖTEBORG


Oriktiga uppgifter kan leda till att fakturan returneras. Vid frågor om leverantörsfakturor kontaktar ni vårt Contact Center på telefon: 031-664120 eller via hemsidan och ett formulär: www.volvogroup.com/VBSCC

Obligatoriska uppgifter som skall anges på faktura till Volvo Truck Center

 1. Ordet faktura eller kreditnota
 2. Faktura datum
 3. Fakturanummer
 4. Fakturaadress
  Volvo Truck Center Sweden AB
  405 08  GÖTEBORG
 5. Leveransadress
 6. ID nummer (ni får det av er inköpskontaktperson och i förekommande fall order/rekvisitionsnummer)
 7. Leverantörens namn, adress och referens
 8. Valuta
 9. Vad fakturan avses i form av varor eller tjänster
  1. I förekommande fall antal, enhetspris och totalt pris per enhet
  2. I förekommande fall rabatter
 10. Totalt faktura värde
 11. Leverantörens VAT nummer (eller leverantörens organisationsnummer)
 12. Volvo Truck Center Sweden AB:s VAT nummer SE556072777701

Fakturor som utfärdas inom EU måste överensstämma med det sjätte VAT 2006/112/EC direktivet och därför är nedanstående information obligatorisk

 1. Använd momssats
 2. Momsen skall specificeras per momssats med procent och belopp. Fakturan ska innehålla beskattningsunderlaget för varje momssats eller undantag.  Enhetspriset ska anges exklusive moms, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt om dessa inte är inkluderade i enhetspriset.
 3. Om ingen moms är debiterad skall skälet till momsbefrielsen anges
 4. Om valutan på fakturan är annan än den lokala valutan skall momsen anges i bägge valutor

 

Fakturor som saknar något av ovanstående kan leda till att fakturan returneras. En ny faktura kommer då att krävas. Detta kan leda till försenad betalning.